Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)

In vederea combaterii faptelor de discriminare, implicit a hartuirii sexuale, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii are urmatoarele atributii:
investigheaza, constata si sanctioneaza faptele de discriminare;
monitorizeaza cazurile de discriminare;
acorda asistenta de specialitate victimelor discriminarii.

Atunci cand cerceteaza un potential caz de discriminare, CNCD citeaza in mod obligatoriu persoanele implicate (atat persoana care se considera hartuita, cat si persoana care este acuzata ca a hartuit). Neprezentarea persoanelor implicate nu impiedica solutionarea sesizarii.
In termen de 90 de zile de la data primirii sesizarii, CNCD este obligat sa decida daca situatia semnalata este sau nu un caz de hartuire sexuala si sa stabileasca masurile corespunzatoare.
Hotararea se comunica partilor implicate in termen de 15 zile de la adoptare si intra in vigoare de la data comunicarii.
Hotararea CNCD poate fi atacata la instanta de contencios administrativ.
Hotararile care nu sunt atacate in termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.

Faptele de discriminare se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 4.000 lei, daca discriminarea vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda de la 600 lei la 8.000 lei, daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii aplica sanctiuni in urmatoarele cazuri:
cand sunt dovedite orice forme de discriminare dupa criteriul de sex.
cand deciziile privind o persoana sunt afectate de acceptarea sau respingerea de catre persoana in cauza a unui comportament ce tine de hartuirea sexuala a acesteia.
cand este dovedita existenta dispozitiei de a discrimina

Inspectia Muncii

Inspectia Muncii asigura controlul aplicarii masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul relatiilor de munca.

Inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca sunt responsabili cu constatarea si sanctionarea contraventiilor, in urmatoarele cazuri:

cand angajatorii nu introduc in regulamentele de organizare si functionare si in regulamentele interne ale unitatilor dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex si sanctiuni disciplinare pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati (prin crearea
de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare)
cand angajatorii nu ii informeaza pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, cu privire la interzicerea hartuirii si a hartuirii sexuale la locul de munca
cand au loc situatii de hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea
cand angajatorul modifica unilateral relatiile sau a conditiile de munca, inclusiv prin concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la nivelul unitatii sau care a depus o plangere la instantele judecatoresti competente

Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 15.000 lei.

Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse (ANES)

ANES primeste reclamatii/plangeri privind situatiile de hartuire sexuala de la persoane fizice, persoane juridice, institutii publice si private si le transmite institutiilor competente in vederea solutionarii si aplicarii sanctiunii

Instanta Judecatoreasca

La cerere, instanta poate dispune retragerea sau suspendarea autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care, printr-o actiune discriminatorie, cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care, desi cauzeaza un prejudiciu redus, incalca in mod repetat prevederile legale in domeniul nediscriminarii. In aceasta categorie pot intra companiile care tolereaza comportamente de hartuire sexuala intre angajati.
Instanta judecatoreasca poate, din oficiu, sa dispuna ca persoanele responsabile sa puna capat situatiei discriminatorii intr-un termen pe care il stabileste.

Instanta de judecata dispune ca persoana vinovata sa plateasca despagubiri persoanei pe care a hartuit-o sexual, intr-un cuantum ce reflecta in mod corespunzator prejudiciul pe care aceasta l-a suferit. Valoarea despagubirilor este stabilita de catre instanta.
Persoanei impotriva careia s-a formulat sesizarea/reclamatia sau, dupa caz, cererea de chemare in judecata este cea care trebuie sa dovedeasca ca nu a hartuit sexual. (Sarcina probei)
Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

Situatia actuala in practica judiciara din Romania

Cercetarile indica existenta situatiilor de hartuire sexuala in Romania, in toate formele ei. Cercetarea nationala Romnibus Hartuirea sexuala la locul de munca in randul locuitorilor oraselor mari si medii, efectuata de catre IMAS, la cererea CPE, in luna noiembrie 2006 arata ca cel putin 12,3% dintre subiecti au declarat ca au auzit/experimentat intr-o forma sau alta acest fenomen. Cea mai frecventa forma este cea a folosirii limbajului cu conotatie sexuala (8,4%), priviri sau atingeri nepotrivite (6,5%, respectiv 5,2%). Incercarile de a avea relatiile sexuale cu forta sau prin amenintare au fost mentionate in putine cazuri (3,3% respectiv 2,6%). Cu toate acestea, institutiile publice responsabile cu solutionarea cazurilor de hartuire sexuala au primit foarte putine sesizari de la persoanele care s-au confruntat cu o astfel de situatie.

In perioada aprilie 2005-decembrie 2006, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse a primit 3 plangeri, pe care le-a inaintat spre solutionare Inspectoratelor Teritoriale de Munca. In nici unul dintre cazuri nu au fost aplicate sanctiuni, deoarece nu au fost suficiente probe pentru a se stabili daca s-a produs hartuirea sexuala.

In urma controalelor efectuate de catre inspectorii de munca ca urmare a celor 3 sesizari, angajatorii au fost obligati ca in termen de 2 saptamani:
sa completeze regulamentul intern cu prevederi privind interzicerea hartuirii sexuale si cu modul de sesizare a plangerilor,
sa fie ales reprezentantul salariatilor care are ca atributii respectarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati la locul de munca
sa informeze angajatii asupra drepturilor pe care le au in ceea ce priveste protectia impotriva hartuirii sexuale

In anul 2005, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a primit sesizari in legatura cu 2 cazuri declarate ca fiind hartuire sexuala, care au fost clasate, intrucat faptele incriminate nu au putut fi dovedite. In anul 2006, CNCD nu a primit nici o sesizare care sa aiba ca obiect hartuirea sexuala.

La Judecatoriile din Bucuresti, Constanta, Iasi si Cluj-Napoca nu este inregistata nici o cauza avand ca obiect hartuirea sexuala.

Practica judiciara in Marea Britanie

Practica judiciara in SUA